Kontaktinfo sorundatårta

Besöksadress:  Rangstavägen 24, Sorunda
Telefon: 0761474642
e-post: solveig@rangstagard.se