Stallet

Det finns 16 stallplatser och fint bete. Hittills har inriktningen varit på travhästar då det även finns en motionsbana för travträning.
Vid intresse, kontakta oss på info@rangstagard.se